miercuri, 15 ianuarie 2014

SIBIUL SI EMINESCU

În afara bustului ridicat în memoria lui Eminescu - din Sub Arini (n.n. lucrarea reali­zată de sculptorul bănăţean Radu Moga /1905-1950/; vezi reproducerea foto 1), în afara plăcii comemorative mon­ta­te de Mitropolia Ardealului pe faţada clădirii unde a poposit Mihai Eminescu (după ce a participat, alături de trupa dramatică a lui Matei Pascaly la banchetul de la Hotelul Îm­pă­ratul Romanilor - oferit la închiderea stagiunii), prea puţine aspecte sunt cunos­cute despre pasagerele sale prezenţe prin zona noastră. Ca atare, vă reamintim de po­pa­sul lui Eminescu de la Sibiu, ( petrecut în anul 1864, când a venit să-l viziteze pe fratele lui, student la Aca­demia de Drept), de popasul de la Avrig, (petrecut în toam­na lui 1866, când se revedea cu Ioan Al. Lapedatu şi Nico­lae Densuşianu, pentru a pune flori la mormântul lui Gh. Lazăr) şi de popasul de la Gura Râului (unde potrivit relatărilor poetului a fost cu scopul de a culege o baladă veche). Prezenţa lui Emi­nescu nu se rezumă doar la atât. Cercetări recente men­ţionează cea dintâi prezenţă a lui Eminescu în Sibiu , petrecută în 1889. Informaţia a fost publicată de revista "Fântâna Blanduziei" din Bucureşti, însoţită de repro­ducerea unui certificat şcolar, în care Eminescu este trecut ca absolvent al clasei a III-a , de la Gimnaziul catolic din Sibiu (n.n. cu menţionarea şi a notei generale din "prima clasă"). În anul 1864, Emi­nescu şi-a completat studiile la Gimnaziul de stat cu limba de predare germană, tot de la Sibiu. La fel de specta­cu­loasă pare revenirea lui în Sibiu, în cursul anului 1869 prezenţă consemnată în re­gis­trul de vizitatori păstrat de Muzeul de Ştiinţele Naturii din Sibiu (pe vremea când era sufleur; vezi foto 2 şi 3) Tribuna 15 ianuarie 2014

Trecerea lui prin Sibiu nu a fost doar o simplă trecere ci o rămânere în conştiinţa şi în veşnicia poporului şi a limbii române

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu